Prasowanie słomy z siatkami linii Ideal Bel

Prasy belujące w większości regionów Polski wyparły, jeszcze do niedawna powszechnie występujące, prasy kostkujące. Nowe rozwiązanie pozwoliło na zwiększenie szybkości pracy, w efekcie czego zbiór słomy w formie balotów o średnich 125 cm, jest mniej czasochłonny. Zaraz po wprowadzeniu pras belujących większość ich użytkowników korzystała dalej ze sznurka do owijania balotów, jednak wraz z rozwojem technicznym maszyn rolniczych oraz zwiększeniem ich wydajności, na popularności zyskały siatki do bel.

Dlaczego siatka jest wytrzymała?

Maszyny do płynnej i nieprzerwanej pracy "potrzebują" wytrzymałych na zrywanie siatek. Wysoką płynność pracy zapewnią siatki o wytrzymałości wynoszącej 250-270 kg, wówczas można optymalnie wykorzystać wydajność maszyny, bez ryzyka przestojów.

Wytrzymałość sitaki do bel w największym stopniu zależy od wytrzymałości nitek osnowy, czyli biegnących podłużnie przez całą długości siatki wiązek. W linii Siatek Ideal Bel wykorzystane są dwie grubości nitek osnowy, co jeszcze bardziej zwiększa ich wytrzymałość na zrywanie.

Nie można jednak zapomnieć o bardzo dużej roli wątków, które biegną poprzecznie do nitek osnowy. Stabilizują strukturę i kształt siatki, zapewniając odpowiednią powierzchnię krycia i utrzymanie nitek osnowy w odpowiedniej odległości od siebie.

Co daje wykorzystanie siatki do bel?

Siatka do bel wyparła sznurek do owijania, ponieważ za jej stosowaniem do owijania bel przemawia wiele korzyści:

  • zwiększa wydajność pracy maszyn oraz ograniczenie czasu pracy operatora
  • zmniejsza zużycie prasy oraz paliwa
  • stanowi bardziej jednorodną osłonę owijanej biomasy — zmniejsza ryzyko przebicia folii do bel oraz zapobiega nadmiernemu zawilgoceniu prasowanego materiału (woda opadowa spływa po siatce)
  • zabezpiecza surowce na całej powierzchni, co pozwala na ograniczenie osypywania podczas transportu
  • łatwiejsze wykorzystanie beli — oddzielenie siatki do bel od biomasy jest mniej pracochłonne niż sznurka

Oczywisty wybór

Na stronie https://osadkowski.pl/farma/siatki-do-prasy--c-001114 dostępna jest siatka do bel linii Ideal Bel od polskiego producenta firmy Tama. Została ona wyprodukowana z bardzo dobrej jakości surowca, dzięki czemu ma wyróżniającą odporność na zrywanie oraz doskonale trzyma kształt podczas owijania. Umożliwia to uzyskanie odpowiedniego pokrycia poszczególnych warstw oraz zapobiega przestojom w pracy maszyny, które mogą wynikać z zawijania się siatki lub jej zrywania.

Siatki linii Ideal Bel są odporne na działanie promieniowania UV oraz mikroorganizmów. Mogą być przechowywanie w stogach przy pełnej ekspozycji na zmienne warunki pogodowe oraz wykorzystane do przygotowania sianokiszonki.

Rozmiar siatki do bel

W ofercie firmy Osadkowski dostępne są siatki linii Ideal Bel o szerokości krycia wynoszącej 123 cm. Jest to szerokość robocza, która umożliwia jej zastosowanie we wszystkich typach pras bez konieczności zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych, które są wymagane do siatek o szerokości 130 cm. Wykorzystanie siatki o szerokości 123 cm zmniejsza również ryzyko zawijania narożników. 

Siatka do bel jest natomiast dostępna w rolkach o długości 2000 m oraz 3000 m pozwala to na optymalne dostosowania długości siatki do liczby robionych bel, oraz preferencji.

W sklepie internetowym dla rolnika dostępna jest również siatka o szerokości 130 cm od polskiego producenta firmy Tama.

Ile balotów z 1000 m siatki?

Słoma w zależności od jakości siatki może być owijana 2 do 2,5 obrotu. W przypadku siatek linii Ideal Bel do obliczeń przyjęte zostały 2 obroty. Do obliczenia pomocny jest wzór na obwód koła: 2πr, r to promień. Zakładając, że bela ma średnicę 120 cm, to promień jest równy 60 cm. 

Zatem podstawiając do wzoru, otrzymujemy równanie (gdzie 2 to liczna obrotów) 2x2x3,31x0,6, a jego wynik to 7,536 m. Następnie wspomniany na wstępie 1000 m dzielimy przez otrzymany wyniki, co daje około 135 sztuk balotów. 

W przypadku konieczności wykonania 2,5 obrotu liczba wykonanych balotów z 1000 m siatki spada do blisko 106 sztuk.