6th International
Biennial
of Interior
Design
The Academy of
Fine Arts in Krakow


7–31.III.2020

in (the)
FUTURE6 Biennale
︎Konferencja
︎Konkurs
︎Kontakt

6th Biennial
︎Conference
︎Competition
︎Contact

︎Galeria/Gallery


in (the) FUTURE
perspektywa sztuki przestrzeni
Zgłoszenie online
Temat zgłoszenia
Konkurs studencki THE FUTURE IS NOW!


Dane obowiązkowe w zgłoszeniu online:
  • Imię Nazwisko
  • Telefon
  • Nazwa grupy (opcjonalnie)
  • Adres
  • Miasto, kod pocztowy 
  • Państwo
  • Uczelnia
  • Nazwisko opiekuna
  • E-mail 

Załączniki do zgłoszenia online:
W treści maila i według opisu w zakładce ︎ Konkurs

UWAGA
Do 12 godzin, w odpowiedzi otrzymają Państwo swój numer zgłoszenia- będzie to indywidualnie nadany numer, którym należy się posługiwać przy oznaczaniu pracy konkursowej. 

Formy prezentacji pracy konkursowej nie mogą posiadać żadnych dodatkowych oznaczeń autorskich.

Mark
︎     ︎    ︎    ︎