6th International
Biennial
of Interior
Design
The Academy of
Fine Arts in Krakow


7–31.III.2020

in (the)
FUTURE6 Biennale
︎Konferencja
︎Konkurs
︎Zgłoszenia
︎Kontakt

6th Biennial
︎Conference
︎Competition
︎Application
︎Contact


in (the) FUTURE
perspektywa sztuki przestrzeni
Konferencja

in (the) FUTURE_
perspektywa/y sztuki przestrzeni

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję naukową in (the) FUTURE_perspektywa(y) sztuki przestrzeni, której celem jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli o projektowaniu przyszłości i przyszłości projektowania.

Konferencja odbędzie się w dniach 12–13 marca 2020 r. w auli gmachu głównego ASP im. J. Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13.

W roku 2020 obchodzimy rocznicę 116 lat kierunku i 70 lat Wydziału Architektury Wnętrz. Tegoroczne Biennale jest zaproszeniem do świętowania tego jubileuszu razem z nami.
Z tej okazji w trakcie konferencji, w dniu 12 marca 2020 r., swoją premierę będzie miała wydana przez nas monografia – pierwsza próba przedstawienia historii Wydziału Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Serdecznie zapraszamy na promocję monografii!
Przyszłość myślenia projektowego polega na wyjściu poza projektowanie wsparte na teraźniejszości, dlatego jako proces nieliniowy, oparty na empatii i eksperymentach, narzędziach pochodzących ze strategicznego prognozowania, zmierza w stronę prototypowania przyszłości.    

Kształt przestrzeni, w której żyjemy, jest wypadkową działań planowanychi zupełnie przypadkowych, lepszych i gorszych interwencji, udanych i nieudanych budynków i miejsc, w zależności od coraz nowszych aspektów środowiskowych i społecznych.

Zasady
Prezentację lub wykład zgłasza samodzielny pracownik naukowy uczelni artystycznej, projektowej, politechnicznej lub projektant o znaczącym dorobku projektowo-naukowym. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie tematu prezentacji lub wykładu wraz z krótkim jego streszczeniem w języku polskim i angielskim (max. 3500 znaków) do 15.01.2020 r. na adres mailowy info@inaw.pl. W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo wyboru prezentacji lub wykładów spośród nadesłanych zgłoszeń.*

Po potwierdzeniu uczestnictwa w konferencji, artykuł do publikacji należy przesłać w terminie do 31.01.2020 r. na adres info@inaw.pl.

Tekst (Times New Roman, 11 pkt) w formacie .doc lub .docx, nie mniejszy niż 12000 znaków wraz z ilustracjami w wersji polskiej i angielskiej.
Recenzowane wydawnictwo naukowe będzie zawierało zaprezentowane podczas konferencji tematy*.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu w wydawnictwie jest wniesienie opłaty w wysokości 550 zł na konto organizatora. Szczegóły wraz z akceptacją tematu zostaną przesłane autorom drogą mailową. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów prelegentów.

Mark
︎     ︎    ︎