B 04

 

 

 

 

TEMAT

 

mosspace
re/in/venting

 

 

Rejestracja online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.inaw.pl  od 15.01.2018 - 28.02.2018.

 

Składanie prac osobiście, pocztą lub kurierem, w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do 28.02.2018 (prace muszą być złożone w siedzibie Wydziału Architektury Wnętrz ASP, 31-121 Kraków, ul. Humberta 3. Liczy się data dostarczenia przesyłki na WAW ASP Kraków). 

Ogłoszenie wyników konkursu 7 marca 2018 godz.19.30 Małopolski Ogród Sztuki ul. Rajska 12, Kraków (otwarcie V MBAW i wernisaż wystawy prac konkursowych)

 

1. Założenia
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu projektu redefinicji przestrzeni wnętrz i przestrzeni wokół budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (ul. Rajska 12, Kraków) uwzględniającego nowe wartości oraz tradycję miejsca i nadaniu jej czytelnej struktury jako miejsca do korzystania z proponowanej oferty kulturalnej, pozyskiwania informacji, nawiązywania kontaktów, pracy i relaksu.
Modernizacja, ingerencja twórcza, projektowa przy zastosowaniu wybranych kryteriów:

O P E N   S P A C E – zakres opracowania: architektura miejsca i otoczenie, prezentacja różnorodnych działań artystycznych w relacji z otoczeniem, rola Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie etc. projekt może uwzględniać redefinicję istniejącej funkcji.
S P A C E   O F   A R C H I T E C T U R E – zakres opracowania: architektura wnętrz z funkcją według planowanej strategii rozwoju instytucji (do pobrania wraz z regulaminem konkursu), poszerzona o nowe współczesne, wizjonerskie założenia funkcjonalno-przestrzenne.
S P A C E   I N   D E T A I L – 
 zakres opracowania: elementy wyposażenia w przestrzeni wnętrz lub przestrzeni publicznej wokół Małopolskiego Ogrodu Sztuki

2. Cel
Celem projektu jest całościowe, wizyjne spojrzenie na funkcję i architekturę wnętrz Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, jego najbliższego otoczenia, obszarów przejściowych między przestrzeniami wnętrza a zewnętrzem, stworzenie architektonicznej wizji w kontekście misji i form działania instytucji, z poszanowaniem istniejących autorskich założeń bryły architektonicznej.

 

 

 

ZASADY

 

 

 

II. Opis pracy konkursowej:
1. Praca konkursowa powinna zawierać:
a. idee i założenia projektowe
b. wskazane miejsce realizacji
c. charakterystykę i sposób użytkowania

2. Prezentacja projektu w następujących formatach do wyboru:
a. plansze 70 x 100 cm (max. 3 szt.)
przy rejestracji online wymagane ilustracje w formacie do wyboru (.jpg, .jpeg, .png)
b. prezentacja przestrzenna (o pow. max. 2.1m²)
przy rejestracji online wymagane zdjęcia modelu (.jpg, .jpeg, .png)
c. koncept projektowy w postaci etiudy filmowej (.mov, .wmv)
przy rejestracji online należy dołączyć obrazy, kadry z filmu (.jpg, .jpeg, .png)
UWAGA: oznakowanie prac projektowych będzie dla każdego uczestnika indywidualne wg wytycznych po złożeniu zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. Formy prezentacji pracy konkursowej nie mogą posiadać żadnych dodatkowych oznaczeń autorskich.
 

 

III. Kryteria oceny projektu:
- idea i wizjonerskie rozwiązania projektowe
- kontekst miejsca i użytkownika
- estetykę
- relacje z wybraną, zastaną architekturą i jej otoczeniem
- twórczy wkład w planowanie przestrzeni miasta
- funkcjonalność i różnorodność użytkowania
- uwzględnienie życia społecznego
- względy ekologiczne
- artystyczny i indywidualny poziom prezentacji projektowej
 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix* V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz
indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
I Nagroda – fundowana przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w kwocie 3300,00 zł brutto
II Nagroda – fundowana przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w kwocie 3300,00 zł brutto
I Wyróżnienie honorowe
II Wyróżnienie honorowe

* w przypadku gdy Laureatem Grand Prix V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz zostanie student studiów licencjackich kierunku architektura wnętrz lub kierunków pokrewnych projektowych, otrzyma on indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok akad. 2018/19 lub 2019/20 (dotyczy to tylko studiów II stopnia kierunku architektura wnętrz), nagroda ta nie przysługuje pracom zbiorowym.
Od wyżej wymienionych kwot nagród potrącony zostanie podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

 

 

 

DO POBRANIA
 

 

 

Regulamin – zdjęcia – dokumentacja techniczna
Materiały do pobrania (255,5 MB)
 

 

 

 
 


archiwum