B 04

 

 

 

 

TEMAT

 

publicspace
re/in/venting

 

 

process in, redefinition, project zone, process area, under construction, space processing, structure processing, in between, usual unusual, intersection, interaction, preface
problemy: współczesna tożsamość w przestrzeni, współczesna sztuka i mieszkańcy, nowe/stare miejsce w architekturze architektura dla przestrzeni sztuki, wnętrze miasta, przestrzeń sztuki, przestrzeń interakcji, przestrzeń doświadczeń, przestrzeń komunikacji, współczesna tożsamość poprzez przestrzeń 

 

 

 

ZASADY

 

 

 

Warunki zgłoszenia prezentacji lub wykładu: Prezentację lub wykład zgłasza samodzielny pracownik naukowy uczelni artystycznej, projektowej, politechnicznej lub projektant o znaczącym dorobku projektowo - naukowym. Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie tematu prezentacji lub wykładu wraz z krótkim jego streszczeniem (max. 3500 znaków) do 15.12.2017 na adres mailowy info@inaw.pl. 

W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo wyboru prezentacji lub wykładu spośród nadesłanych zgłoszeń. 


Recenzowane wydawnictwo naukowe będzie zawierało zaprezentowane podczas konferencji tematy*. 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji oraz publikacji artykułu w wydawnictwie jest wniesienie opłaty w wysokości 550 zł na konto organizatora. Szczegóły wraz z akceptacją tematu zostaną przesłane autorom drogą mailową. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegów prelegentów.

* po potwierdzeniu uczestnictwa w konferencji, artykuł do publikacji należy przesłać w terminie do 31.01.2018 na adres info@inaw.pl
tekst (Times New Roman, 11 pkt) w formacie .doc lub .docx, nie mniejszy niż 12000 znaków wraz z ilustracjami w wersji polskiej i angielskiej

 

 

 

Materiały do konferencji będą dostępne dopiero od 15 listopada

 

 

 

 


archiwum